خط تولید دستگاه های تولید ماسک
  • خط تولید دستگاه های تولید ماسک
  • دستگاه های تولید بدنه ماسک
  • دستگاه های کش زن
  • لوازم یدکی خط تولید ماسک
  • خط تولید پارچه ملتبلـون
  • واردات پارچه ملتبلون
  • فروش ماسک

خط تمام اتومات ۱۰۰ عدد ماسک در دقیقه (یک بدنه زن و یک کش زن) ۶۰۰۰ماسک درساعت

¥ 273,000 ¥ 195,000

خط تمام اتومات ماسک یکبارمصرف پرستاری(سه لایه) ۹۰عدد ماسک دردقیقه (۵۴۰۰ ماسک در ساعت)

خط تولید اتومات تولید بدنه ماسک سه بعدی با ظرفیت ۱۸۰ عدد ماسک در دقیقه

¥ 235,000 ¥ 205,000

خط تولید ماسک چهار لایه KF94 (ماسک سه بعدی)

¥ 288,000 ¥ 260,000

خط نیم اتومات ۱۵۰ ماسک در دقیقه (یک بدنه زن و سه کش زن)۹۰۰۰ ماسک درساعت

¥ 344,500 ¥ 292,000

خط نیم اتومات ۲۰۰ ماسک در دقیقه (یک بدنه زن و چهار کش زن) ۱۲۰۰۰ ماسک درساعت

¥ 430,000 ¥ 383,500

خط نیم اتومات با ظرفیت ۲۵۰ ماسک در دقیقه (یک عدد بدنه زن سرعت بالا و ۵عدد کش زن)

¥ 548,000 ¥ 522,500